Otac mi ima metastazu i jake bolove. Mogu li mu ikako pomoci i kako. Metastaze, udaljenim tkivima.