Lekar opšte prakse me je sa gore navedenom dijagnozom uputio dermatologu , melanom je na temenom delu glave oko 10-15 mm . Kolika je mogućnost njegove metastaze? napominjem da sam pre 1,5 godine operisao karcinom debelog creva , nakon operacije nisam imao hemo ili radiološke terapije. Da li postoji veza između ova dva oboljenja.
Hvala.